مدیر منطقه

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
نعمت اله نجفی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز
تلفن : 061-34442089
ایمیل :

 

تماس با ما:

اهواز - بلوار پاسداران - نرسیده به شهید بندر (چهارشیر ) -

جنب سپاه پاسداران اهواز - شرکت ملی پخش فرآورده های

نفتی منطقه اهواز


تلفن: روابط عمومی : 34444567-061    
بازرس و نظارت منطقه: 34448106-061
کشیک منطقه: 34433603-061
تلفن گویا: 34454091-061
سامانه پاسخگویی به شکایت: 09627