اطلاعات تماس

اهواز - بلوار پاسداران - نرسیده به میدان شهید بندر(چهار شیر) - جنب سپاه پاسداران اهواز

تلفن: روابط عمومی :   34444567-061     

بازرس و نظارت منطقه: 34448106-061

کشیک منطقه: 34433603-061

تلفن گویا: 34454091-061

سامانه پاسخگویی به شکایت: 09627

آدرس سایت منطقه: https://ahvaz.niopdc.ir

 

تماس با ما:

اهواز - بلوار پاسداران - نرسیده به شهید بندر (چهارشیر ) -

جنب سپاه پاسداران اهواز - شرکت ملی پخش فرآورده های

نفتی منطقه اهواز


تلفن: روابط عمومی : 34444567-061    
بازرس و نظارت منطقه: 34448106-061
کشیک منطقه: 34433603-061
تلفن گویا: 34454091-061
سامانه پاسخگویی به شکایت: 09627